Rejestracja uczestnika konferencji 

Rejestracja uczestnika konferencji

Osoby chcące wziąć udział w konferencji powinny się zarejestrować do 15 lipca 2023 r.
 
(Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Google Forms oraz na wykorzystanie moich danych w celu organizacji międzynarodowej Konferencji naukowej “Chrześcijański Orient: nieodkryte dziedzictwo ludzkości”. Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności można przesyłać na adres: orient.opole@gmail.com)
 

Rejestracja prelegentów

Formularz rejestracyjny dla prelegentów

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (25 minut). Tematy należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca 2023.
 
Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki Google Forms oraz na wykorzystanie moich danych w celu organizacji międzynarodowej Konferencji naukowej “Chrześcijański Orient: nieodkryte dziedzictwo ludzkości”. Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności można przesyłać na adres: orient.opole@gmail.com
 

Call for papers

We invite you to submit paper proposals (25 minutes). Topics should be submitted no later than June 30th, 2023.

Sending the form is tantamount to agreeing to the terms of Google Forms and the use of my data for the purpose of organizing the international scientific conference “Christian Orient: Undiscovered Heritage of Humanity”. Any questions regarding the privacy policy can be sent to: orient.opole@gmail.com