Międzynarodowa konferencja naukowa

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego - 9–13 października 2023 r.

O Konferencji

Międzynarodowa konferencja naukowa ma na celu wymianę myśli i doświadczeń związanych z obecnością chrześcijan i kultury chrześcijańskiej w przestrzeni szeroko rozumianego Orientu (Bliski Wschód, Daleki Wschód, Azja Południowa, Egipt, Etiopia). Konferencja daje teologom i badaczom z innych dyscyplin możliwość podjęcia refleksji nad dziedzictwem chrześcijańskiego Wschodu i jego wkładem w globalny kształt współczesnej cywilizacji.

Uczestnicy konferencji są zaproszeni do podejścia głównego tematu z perspektywy prowadzonych przez siebie badań.

 

Patronat honorowy

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

JEm Kurt Kard. Koch

Przewodniczący watykańskiej Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan

JE Bp Andrzej Czaja

Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

JE Bp Rami Flaviano Al-Kabalan

Syryjskokatolicki wizytator apostolski dla Europy zachodniej, Rzym (Włochy)

Prelegenci sesji plenarnych

 • J.E. Sz. P. Ambasador Piotr Opaliński, Minister Pełnomocny, MSZ, Warszawa (Polska)
 • J.E. Dr Rami Flaviano Al-Kabalan, Rzym (Włochy)
 • Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin Tamcke, Uniwersytet w Getyndze (Niemcy)
 • S. Prof. Maria Ha Fong Ko, Papieski Wydział Nauk o Edukacji “Auxilium”, Rzym (Włochy), Holy Spirit Seminary Hong Kong, Hong Kong (Chiny)
 • Ks. Prof. Dr hab. Józef Naumowicz, UKSW Warszawa (Polska)
 • Ks. Dr hab. Waldemar Cisło prof. UKSW, Warszawa (Polska)
 • Ks. Prof. Dr Rafał Zarzeczny, Papieski Instytut Orientalny, Rzym (Włochy)
 • Ks. Prof. Dr René Roux, Wydział Teologiczny w Lugano (Szwajcaria)
 • Dr hab. Michael Abdalla, UAM Poznań (Polska)
 • Ks. Prof. Dr Baby Varghese, SEERI, Kottayam (Indie)
 • Ks. Patrick Massang CSsR, Ipoh (Malezja)
 • Dr Nikos Kouremenos, Volvos Academy, Ateny (Grecja)
 • Ks. Dr Raju Parakkott, SEERI, Kottayam (Indie)
 • Prof. Dr Elias Chakhtoura OAM, Université Antonine (Liban)
 • Prof. Dr Bishara Ebeid, Uniwersytet Ca’ Foscari, Wenecja (Włochy)
 • Ks. Dr Ioniţă Apostolache, Uniwersytet w Karjowej (Rumunia)
 • Ks. Dr Jurij Szczurko, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie (Ukraina)
 • Ks. Prof. Dr hab. Zygfryd Glaeser, UO, Opole (Polska)
 • Ks. Dr hab. Jan Witold Żelazny prof. UPJP2, Kraków (Polska)
 • Ks. Dr hab. Mateusz Rafał Potoczny prof. UO, Opole (Polska)
 • Ks. Dr hab. Krystian Kałuża prof. UO, Opole (Polska)
 • Ks. Prof. Dr hab. Norbert Widok, UO, Opole (Polska)

Patronat medialny

Radio DOXA

Rozgłośnia diecezji opolskiej

O Radiu

Opolski Gość Niedzielny

Wydawca opolskiego wydania tygodnika Gość Niedzielny

O Tygodniku