Rejestracja

Rejestracja na konferencję dla uczestników została przedłużona do dnia 4.10.2023.